DECRET 141/2017, de 19 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics

DECRET 141/2017, de 19 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics

[21/09/2017]

S'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics que té per objecte el desenvolupament normatiu per aplicar l'impost sobre les estades en establiments turístics regulat a la Llei 5/2017, del 28 de març. Es deroga també la normativa reglamentària vigent fins ara (el Decret 129/2012, de 9 d'octubre i el Decret 60/2017, de 13 de juny, que l'ha modificat); i una disposició final que preveu l'entrada en vigor del Decret per a l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

normativa