Innovació

Barcelona, ​​com una de les primeres destinacions turístiques mundials, posseeix un teixit d'empreses turístiques de primer nivell i unes estructures públiques molt professionalitzades i actives dedicades al turisme.

No obstant això, els recursos destinats a I+D turístics són limitats comparats amb l'envergadura del sector, i és també inferior el nombre d'empreses internacionalitzades i diversificades en comparació a altres zones turístiques, on empreses originàries d'aquells llocs s'han convertit en grans multinacionals del sector.

Independentment de la competència entre els operadors dins de Barcelona, ​​hi ha una intensa competència a nivell mundial entre destinacions turístiques. Per aquest motiu els operadors i institucions de la ciutat tenim l'obligació de treballar conjuntament per millorar els serveis turístics i així aconseguir la satisfacció plena de tots els visitants.

La innovació serà clau per mantenir a Barcelona, ​​Catalunya i Espanya en posicions líders mundials, i també serà un factor determinant per incrementar l'eficiència i la rendibilitat dels productes turístics. Igualment, l'impressionant creixement previst per als propers anys en el nombre de turistes mundial (es duplicarà en dues dècades) farà imprescindible la innovació per encaixar correctament el turisme a la vida diària dels habitants locals i al mateix temps donar a aquests visitants una experiència satisfactòria. 

Per què el GHB impulsa la innovació i l'emprenedoria? 

Els objectius del Gremi d’Hotels de Barcelona per impulsar la innovació turística a Barcelona són crear una òptima xarxa de serveis al turista a Barcelona i Catalunya, perfectament coordinada entre els milers d’operadors, per tal que el visitant tingui una experiència turística fàcil, personalitzada i excel·lent.

La vocació de l’acció innovadora del GHB és transversal i no només dedicada a la innovació en el sector de l’allotjament.

L’èxit empresarial dels hotels està estretament lligat a l’excel·lència del destí i al valor percebut dels turistes que ens visitaran en el futur. L’ocupació, el preu mig per habitació i l’ingrés mig per turista dependrà d’aquesta excel·lència del destí.

Des del Gremi d’Hotels de Barcelona es busca enfortir l’ecosistema d’empreses turístiques, millorant les empreses existents i creant-ne de noves, afavorint el retorn a la societat en forma d’ocupació i d’impostos recaptats.

Igualment es busca millorar l’encaix del turisme amb els habitants de la ciutat, per tal que la convivència d’aquesta imprescindible activitat econòmica, sigui òptima.

Com impulsa la innovació el Gremi d’Hotels de Barcelona?

El Gremi d'hotels de Barcelona s’ha marcat com a objectiu fomentar la innovació mitjançant quatre línies de treball:

La primera és la pedagògica: la divulgació entre els seus associats de totes aquelles innovacions, que els puguin servir per ser aplicades als seus establiments directament o que els ajudin a entendre millor l’evolució de tot allò que interactua o interactuarà amb el seu negoci.

La segona línia és impulsar la implantació de projectes col·lectius d'innovació, vinculats només a allotjament i també projectes transversals que impliquin tot el sector turístic. 

És igualment estratègic  la divulgació de nous software avançats de gestió hotelera en les àrees de ecommerce, revenue management, i gestió operativa dels hotels.

La tercera línia de treball és impulsar des del Gremi d'Hotels de Barcelona l'emprenedoria turística en totes les seves fases.

- Detectar les necessitats latents del sector turístic i divulgar-los per inspirar la creació de nous productes turístics ajustats als reptes reals del sector.
- Organitzar programes de desenvolupament d'idees, on aquests reptes es converteixin en solucions.
- Acompanyar aquests nous projectes incipients, per tal que realitzin correctament el seu pla d'empresa i iniciïn el seu camí comercial.
- En aquesta fase, des del GHB recolzem el programa FuTurisme que es desenvolupa conjuntament amb Barcelona Activa, la Diputació de Barcelona i ACAVE.
- Finalment recolzar programes d'acceleració de startups específic de turisme que permetin a aquestes empreses desenvolupar-se ràpidament.
- El GHB col·labora amb l’acceleradora Ship2b per impulsar projectes turístics amb impacte social o mediambiental.

La quarta i última línia de treball del Gremi d’Hotels de Barcelona és fomentar la innovació dins de les empreses consolidades del sector, posant-les en contacte amb start-up i fomentant el CorporateVenturing (la gestió emprenedora dins de les pròpies empreses).

Projectes