Ordre INT/316/2011, d'1 de febrer, sobre funcionament dels sistemes d'alarma en l'àmbit de la seguretat privada

Ordre INT/316/2011, d'1 de febrer, sobre funcionament dels sistemes d'alarma en l'àmbit de la seguretat privada

[01/02/2011]

Es regula el funcionament de les instal3lacions de mesures de seguretat, es concreta qui les pot realitzar, quines han de ser les seves característiques i les especificacions del projecte d’instal·lació. També es regulen les revisions de manteniment i s’estableix el procediment de comunicació, denúncia i desconnexió de les alarmes.

normativa