Presència institucional

El Gremi d’Hotels de Barcelona té una destacada capacitat de representació del sector hoteler de la ciutat i província, un fet que el converteix en un agent social rellevant i indispensable en l’ecosistema turístic d’aquesta.

Aquest fet es conjuga amb la seva participació i presència a les principals entitats del sector de la ciutat, com ara Turisme de Barcelona o Fira de Barcelona, on participa activament en la dinamització dels projectes d’aquestes entitats.

En aquest sentit, cal destacar la presència que el Gremi d’Hotels té en quatre institucions d’especial rellevància per a la ciutat i el sector turístic d’aquesta, on hi participa en els seus òrgans de govern:

- Centre de Convencions Internacional de Barcelona
- Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona
- Fundació Barcelona Zoo
- Fundació BCN Formació Professional

A més, també té presència en moltes altres institucions de la ciutat com:

Agència Catalana de Turisme IBTM
Consell de la formació professional de Barcelona Confraria del Cava de Sant Sadurní
Ajuntament de Barcelona - Grup de treball de la mobilitat turística del pacte per la mobilitat  Junta arbitral de consum de Barcelona - Junta arbitral de consum de Catalunya
EUTDH - Escola Universitària de turisme i direcció hotelera - Consell assessor d'empreses  Confraria de Santa Marta
Ajuntament de Barcelona - Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT) Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Barcelona
Federació provincial d'hostaleria de Barcelona Consorci per a la formació contínua de Catalunya
Associació Amics de la Rambla Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
FEPIME Grup de treball del Consell de Seguretat Urbana de Barcelona
Associació Amics del Passeig de Gràcia Fundació Bcn Promoció
Fira de Barcelona Comissió Empresa - Treball de l'Ajuntament de Barcelona
Barcelona Fòrum District Taula del Turisme de Catalunya
Foment del treball Nacional CEOE - Consell del Turisme
Barcelona Global Turisme de Barcelona
Fundació BCN Formació Professional CONFECAT - Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya
Barcelona Oberta Confederació de Comerç de Catalunya
Fundació Barcelona Cultura Consell de Gremis
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona - Comissió de distribució comercial, serveis i turisme HOTREC - Confederació d'associacions nacionals d'hotels, restaurants, cafeteries i establiments similars a la Unió Europea i a l'àrea econòmica europea
Fundació Barcelona Zoo CESB - Consell Econòmic i social de Barcelona
CCIB - Centre de Convencions Internacional de Barcelona Col·legi d'Economistes de Catalunya - Comissió d'economia del turisme
Fundació Escola Superior d'Hostaleria de Barceloan - Fundació ESHOB  
CEHAT - Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics - Comitè Executiu