Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència

Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència

[03/07/2007]

Aquesta llei aclareix i simplifica els diferents tipus d'infracció i els efectes de l'exempció legal i el tractament de les conductes de "minimis"; aporta novetats referents al concepte de concentració, al règim de notificació, i a la participació de la Comissió Nacional de la Competència en el control de concentracions. Per altra banda regula els diferents procediments tant per conductes prohibides com de control de concentracions, i recull el règim sancionador. 

normativa