Economia Col·laborativa

Economia Col·laborativa

[15/11/2016]

Economia Col·laborativa

L’economia col·laborativa és un fenomen que està impactant de forma rellevant en molts sectors econòmics, bàsicament impulsada per la capacitat d’internet de posar en contacte particulars.

En el sector turístic, l’allotjament en cases particulars està esdevenint un fenomen descontrolat que està competint de forma deslleial amb els sectors reglats i tenint conseqüències negatives en la vida dels residents de les ciutats.

El nostre posicionament

Des del Gremi d’Hotels de Barcelona s’està seguint molt de prop tots els moviments que efectuen tant les grans plataformes intermediàries (AirBnB, Homeaway...) com les administracions reguladores amb incidència a l’àrea de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Estat espanyol, Unió Europea...).

L’objectiu és fer arribar a aquestes administracions el punt de vista del sector hoteler i evitar que es prenguin mesures contraproduents per la societat i el propi sector turístic.

Igualment l’entitat fa seguiment de les afectacions que produeixen aquestes modalitats d’allotjament en altres ciutats turístiques del món, i de com ho penalitzen i regulen les administracions d’aquelles ciutats.

La mal anomenada economia col·laborativa

El Gremi d'Hotels defensa que només pot ser considerada col·laborativa aquella activitat on existeix un intercanvi de serveis sense transacció econòmica. En el cas d’aquestes noves fórmules allotjatives, mal anomenades col·laboratives, els rols de consumidor i de prestador de serveis són molt marcats i no existeix reciprocitat. Esdevenen activitats continuades amb un ànim de lucre manifest que no tenen res a veure amb l’esperit col·laboratiu.

Les grans plataformes intermediàries pretenen influir en l’opinió pública i les administracions reguladores adoptant de forma interessada atributs col·laboratius que estan molt lluny de la realitat i donant visibilitat comercial a molta economia submergida.

Totes les activitats il·legals han de ser eradicades i des del GHB defensem que no es poden regular noves modalitats d’allotjament turístic fins que es tinguin controlades les actuals, especialment els pisos turístics il·legals i la seva presència massiva en portals intermediaris.

Presència en debats i fòrums

Per contrarestar l’enorme poder mediàtic d’aquestes grans corporacions d’internet, les associacions sectorials regulades han de tenir el màxim de presència pública per tal que el debat sigui ponderat i amb tots els punts de vista sobre la taula. En aquest sentit, el Gremi d’Hotels de Barcelona propicia la seva participació en aquells fòrums o debats o pugui abordar aquest tema i deixar constància del seu posicionament.

innovacio