Consell de Gremis

Consell de Gremis

[14/10/2016]

El Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona és una federació d’entitats de representació empresarial i sectorial creada l’any 1980 per a la defensa, representació i foment dels interessos generals dels sectors del comerç, dels serveis i del turisme de Barcelona i comarques. Està integrat per gremis i associacions sectorials que actualment agrupen prop de 25.000 petites i mitjanes empreses.

Missió

Entre els objectius del Consell de Gremis hi ha col·laborar en el desenvolupament econòmic i social de Barcelona i de Catalunya, en un marc de llibertat i de promoció de la iniciativa privada, fomentant el desenvolupament del comerç, dels serveis i del turisme en general i de la petita i mitjana empresa en particular.

Col·laboració

Des del Consell de Gremis es manté el contacte permanent amb les administracions locals i autonòmiques i amb les organitzacions empresarials d’àmbit nacional i europeu establint contacte i col·laboració amb les organitzacions afins per tal d’aconseguir les relacions i els acords de cooperació que es considerin convenients.

Des del Gremi d'Hotels de Barcelona en formem part des de la creació de l'entitat.

Enllaços
entitats