SureAct – Firma electrònica, control horari amb gestió de presència i control d'accessos, comunicats certificats online (Burofax online)

SureAct – Firma electrònica, control horari amb gestió de presència i control d'accessos, comunicats certificats online (Burofax online)

[18/11/2019]

SureAct és un proveïdor de serveis de confiança autoritzat pel Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital amb àmbit europeu.

Aquesta empresa va néixer al 2007 amb l’objectiu de maximitzar l'efectivitat de les operacions de negoci a distància, mitjançant el desenvolupament de solucions multimèdia segures; així com també desenvolupar i proporcionar un ventall de solucions tecnològiques innovadores que faciliten operacions de negoci multimèdia.

Serveis

SignAct – Firma electrònica de contractes laborals i mercantils amb valor probatori amb enviament via email, sms o whatsapp.

TimeAct – Registre de la jornada laboral i gestió dels estats laborals (vacances, baixes, permisos, hores extres, hores sindicals, excedències, absentimes) amb control d’accessos per biometria facial, dactilar o del palmell de la mà.  

BuroAct – Comunicats certificats online, via email, sms o whatsapp amb valor probatori.

Avantatges

Descomptes - Descompte especial a tots els associats per la contractació dels seus productes segons del volum.

Enllaços
proveïdors