Auservi Group

Auservi Group

[09/01/2018]

Auservi Group Seguretat i Vigilància actualment gestiona la seguretat d’un ampli ventall d’hotels, que els permet conèixer en profunditat les necessitats més critiques i importants en aquest sector.

Aporten una àmplia experiència en el desenvolupament i la implantació de solucions de seguretat.

S'integren en l’estructura dels seus clients, oferint-los un servei global, amb cooperació amb la seva companyia Auservi Group Staff Services, dedicada a tota mena de serveis auxiliars.

  • Recepcionistes i personal d’informació.
  • Control d’accessos i gestió de pàrquing.
  • Acompanyaments.
  • Personal de neteja i manteniment.
  • Hosteses.

El seu personal està format i especialitzat en diferents àrees de serveis que són necessaris per a complementar la seguretat i el desenvolupament de l’activitat dels nostres clients.

Serveis

Els serveis de vigilància són portats a terme per vigilants de seguretat uniformats i equipats, que es mantenen amb permanent contacte amb el Centre de Control (24 hores els 365 dies de l’any), la seva presencia constant té un clar efecte dissuasiu a la intenció de l’exercici d’actes delictius, també actuen en situacions de crisi en col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

Els serveis de vigilància i protecció d’establiments, béns, espectacles, certàmens o convencions poden tenir caràcter puntual o permanent, i requerir vigilància estàtica o dinàmica que poden assolir sota la petició del client o assessorant aplicant el nostre criteri d’actuació.

La tasca del vigilant de seguretat es regeix pels protocols d’actuació prèviament establerts per Auservi Group que queden enregistrades a l’informe de servei diari, això té un gran valor informatiu que dona una visió íntegre i actual de la situació al client.

Avantatges

- Implantació de protocols per a protecció i prevenció davant la Covid.

- Preus especials per a associats al Gremi d’Hotels

- Àmplia experiència en el sector Hoteler.

- Empleats amb diversos idiomes.

- Formació permanent dels nostres vigilants de seguretat.

- Uniformitat VIP (vestit)

- Supervisió i inspecció per cap de seguretat.

- Realització de protocols d’actuació en cas d’atacs gihadistes

- Assessorament per la comunicació oficial de denúncies a través d’internet en Mossos d’Esquadra.

Enllaços
proveïdors