Sr. Josep M. Núñez Navarro

Establiment: 
BARCELONA UNIVERSAL
Mod: 
H
Cat: 
4*
Càrrec: 
Òrgans de govern: