Eficiència energètica

Eficiència energètica

[20/12/2016]

Objectiu

L'eficiència energètica a través de la millora de la gestió i de les instal·lacions per millorar el grau de confort dels clients i la petjada de carboni i ecològica, millorant així la imatge percebuda de l’establiment.

Fites

Gràcies a la monitorització i accions específiques, es pot arribar a estalviar el consum d’aigua, d’electricitat i de gas.

Accions

Eficiència energètica

-Realitzar un estudi individualitzat d’optimització de potencies per aconseguir una reducció a la potencia contractada i reducció costos per capacitat ociosa.

-Realitzar un anàlisis de costos dels 12 mesos anteriors per avaluar quin tipus de tarifa li convé al subministrament, tarifa fixa o indexada.

-Subministrar energia amb garanties de denominació d’origen (energia verda) els subministres contractats dins d’aquest conveni.

-Compromís digital, minimitzar la utilització del paper.

-Aplicar els principis de transparència, bones pràctiques i bon govern en tot el moment.

Documents
sostenibilitat