Assessorament

Assessorament

[26/07/2016]

El Gremi d’Hotels de Barcelona disposa d’un complert servei d’assessorament totalment gratuït per als seus associats, que cobreix els aspectes més rellevants que poden afectar el dia a dia dels establiments hotelers, en els àmbits jurídic, laboral, tècnica, fiscal i de manteniment i prevenció, entre d’altres.

Així mateix, i donada la transcendència que les decisions que es prenen al Parlament europeu poden tenir sobre l’activitat hotelera al nostre país, l’entitat compta amb un servei exclusiu d’assessorament que en fa seguiment d’aquelles que tenen a veure amb la normativa de caire europeu i la seva actualitat respecte al sector de l’allotjament turístic.

Atenció

L’atenció que s'ofereix és personalitzada i es pot accedir a aquest servei via telèfon, correu electrònic o presencialment a les oficines de l’entitat.

Seguiment

Així, el Gremi d’Hotels ha fet el seguiment de totes aquelles problemàtiques que, tant en l’àmbit municipal com nacional, han afectat de manera particular establiments associats en temes de:

- Llicències d’activitat i obres
- Control inicial
- Divergències de places hoteleres legalitzades
- Tractament de residus
- Medi ambient
- Il·luminació
- Parades d’hotel

Canvi de categoria

Igualment, l’entitat acompanya a tots els hotels que han estudiat o sol·licitat el tràmit per a un canvi de categoria.En aquest sentit, la tasca de l’entitat s’ha centrat en:

- L’assessorament normatiu
- L’estudi documental
- L’anàlisi tècnica
- La planificació de reunions amb la Direcció General de Turisme
- El suport en les inspeccions tècniques

Assessories

assessorament | Impost