Informe de l’activitat turística a Barcelona - Setembre 2016

Informe de l’activitat turística a Barcelona - Setembre 2016

[30/09/2016]

Informe de l'activitat turística a Barcelona, elaborat pel grup de treball SIGT (Gerència Municipal, Gabinet Tècnic de Programació i Direcció de Turisme i Esdeveniments), detalla els esdeveniments que més afluència turística atrauen, el perfil majoritari, la previsió d'assistència per dia i els espais on es duen a terme.

biblioteca | esdeveniments