Betlem Barcelona

Betlem Barcelona

[01/09/2016]

Betlem Barcelona Medical Services és una empresa dedicada a l’atenció mèdica extra-hospitalària a la Ciutat de Barcelona.

Serveis

Facilita l’assistència mèdica privada al client internacional de la ciutat de Barcelona amb la garantia d’un equip mèdic professional i humà, que parla idiomes i que s’encarregarà del benestar del client.

Amb un equip format per un gran nombre de Professionals Metges amb una amplia experiència, ofereixen assistència a qualsevol zona de la Ciutat.

A més, tots ells s’interconnecten a través de la central de cridades o "Call Center" de Betlem Barcelona per aconseguir la millor operativitat per la zona.

Col·laboració

Betlem Barcelona ofereix als establiments associats al Gremi d’Hotels de Barcelona un servei mèdic d’alta qualitat.

Aquest, és sempre sota la garantia d’una pòlissa de responsabilitat civil que exonerarà als hotels de qualsevol responsabilitat en la pràctica mèdica del seus doctors.

Ofereixen, doncs, la millor atenció als clients dels hotels, tant locals com visitants d'altres països, atenent-los en la major part dels casos en el seu idioma i mantenint unes fluïdes i properes comunicacions amb els familiars, acompanyants i asseguradores.

Enllaços
socis col·laboradors