Clàusules abusives

Clàusules abusives

[16/11/2016]

Les clàusules abusives que les OTA van incloure en el seu moment en els contractes de comercialització amb els hotels són un problema que diferents països d’Europa i del món estan solucionant per diferents vies.

Què són?

Les clàusules abusives limiten totalment la llibertat de l’hoteler per gestionar el seu inventari en els diferents moments i canals, i sobretot no permeten que els hotels puguin oferir millors condicions als clients que reserven directament pel web de l’hotel.

Actualment, la concentració de les reserves en dos agències de viatge online, juntament amb la vigència d’aquestes clàusules abusives, donen un poder comercial desproporcionat a canals de venta que no són els propietaris de les habitacions.

El nostre posicionament

Per tots aquests motius, des del Gremi d'Hotels de Barcelona fem un seguiment exhaustiu de les diferents maneres en què alguns països europeus han prohibit les clàusules abusives, per divulgar-ne els resultats als nostres agremiats.

A més, hem fet arribar a les institucions competents la necessitat d’abolir aquestes cl,àusules que només beneficien a l’intermediari i perjudiquen en gran mesura als hotelers.

Antecedents

Alemanya va ser el primer pais a principi de l'any 2015 en eradicar aquestes clàusules per la via de la Autoritat de la Competència.

A l’agost de 2015, França va aprovar una llei que abolia igualment aquestes clàusules dels contractes de les OTA amb el hotels. El 2016 han seguit la via legislativa tant Itàlia com Àustria.

Els hotels han de recuperar el control total sobre el seu producte en la comercialització per internet.

Observatori de la distribució digital

La distribució online d’allotjament és actualment el canal més important de venda d’habitacions per part dels hotels i presenta una gran complexitat operativa, tecnològica i estratègica.

Des del Gremi d’Hotels de Barcelona hem creat d’un grup de treball composat pels mateixos tècnics dels hotels membres (revenue managers), que identifica les diferents problemàtiques i posa en comú les possibles solucions.

Dues vegades a l’any es produeixen trobades monogràfiques de gran format amb tots els membres del GHB on es tracten aquests temes que afecten el dia a dia de la tasca comercial online dels hotels.

En aquestes trobades els revenue managers, directors d’hotel i directors comercials comparteixen els seus coneixements en diferents àrees incloent l’us de softwares avançats de gestió del revenue management.

Els grans temes sobre els que es tracta en aquestes trobades són:

- La relació comercial amb les OTA

- La comercialització per metabuscadors

- Els softwares de gestió de revenue management i marketing online

- La manera poc transparent i basada amb criteris publicitaris amb què els metabuscadors ordenen i mostren els resultats de cerques d’allotjament  dels diferents OTA que oferten, inclòs el canal directe

- Els comentaris fraudulents en portals d’opinions, especialment els oberts com és TripAdvisor

- A més, organitzem cursos de formació en Revenue Management (bàsic, intermig i avançat) i en marketing digital, per ajudar als hotelers a optimitzar les seves estratègies i els seus resultats operatius.

A més, organitzem cursos de formació en Revenue Management (bàsic, intermig i avançat) i en marketing digital, per ajudar als hotelers a optimitzar les seves estratègies i els seus resultats operatius.

innovacio