Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya

Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya

[14/10/2016]

La Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya – CONFECAT és una entitat empresarial que agrupa i representa a les principals associacions i federacions d’allotjament turístic i de restauració de Catalunya.

La ConfeCat coordina els seus recursos per anticipar les necessitats i circumstàncies que envoltaran el seu àmbit econòmic en el futur, planificant estratègicament el seu abordatge i, defensant els bens intangibles del propi sector: la bona reputació, la confiança i la credibilitat.

Missió

La principal voluntat de la ConfeCat és reduïr els nivells d’incertesa al voltant dels principals protagonistes de l’activitat turística a Catalunya.

L’entitat desenvolupa aquesta tasca des de la certesa que la interacció entre el sector públic i el privat és imprescindible per operar en el context socioeconòmic actual i que, gràcies a la suma de sinèrgies, s’assoliran els màxims beneficis pel major nombre d’actors possibles.

Enlaces
entitats